Banana Boat โต้คลืน เกาะล้าน

Banana Boat โต้คลืน เกาะล้าน

pastedGraphic.png

บานาน่าโบ๊ท

ราคา : 1000 บาท (ไม่จำกัดคนเล่น)
ระยะเวลา : 30 นาที
รายละเอียด :

เครื่องเล่นบานาน่าโบ๊ท เหมาะสำหรับการเล่นเป็มทีม จะเล่นกี่คนก็ได้ สามารถผลัดเปลี่ยนไปในระยะเวลา 30 นาที ของเล่นคู่ทะเลเมืองไทยต้องบานาน่าโบ๊ทจ้า

Jetski โต้คลืน เกาะล้าน ตกหมึก เกาะล้าน